• Gratis frakt över 500 KR
Sjöstrand Coffee

Vårt koncept är byggt av en familj med passion för hållbarhet, design – och självklart – riktigt gott kaffe. Vi vill vara en inspiration för en grönare livsstil med enkla, men banbrytande innovationer.

  • Gratis frakt över 500 KR

Dataskyddspolicy

Vilken information samlar vi in om dig?

INTRODUKTION DATASKYDDS-POLICY

Sjöstrand Coffee värnar om dig som kund, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det för att du ska kunna känna dig trygg.

För att du ska kunna handla hos oss behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt.

Exempel på när är:

Vi behöver veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att vi ska kunna hantera din beställning.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som du ger till oss. 

Du ger oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du bekräftar ett köp i vår webshop, prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller vår kundservice där du lämnar personuppgifter. Exempel på information som du lämnar:

Information vi samlar in om dig. 

När du bekräftar ett köp i vår webshop kan vi samla in följande information:

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och personuppgifter är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Vad gör vi med din information?

All data är nödvändig och används för att kunna fullfölja våra affärer och våra erbjudanden samt förbättra vår service. Sjöstrand Coffee behandlar personuppgifter på lagliga grunder.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka delar vi informationen med?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Dessa är;

Dina rättigheter

Om du vill veta vilken information vi har om just dig kan du kontakta oss på [email protected]

Registeransvarig – ansvarar för alla aktiviteter inklusive att tredje part följer uppsatta riktlinjer

Sjöstrand Coffee Int AB
Box 55989
102 16 Stockholm
SWEDEN
Org.nr: 556936-2535

Cookie-Policy

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway