• Gratis frakt över 500 KR
  • För leverans före jul: Beställ senast klockan 11:00 den 21/12
Sjöstrand Coffee

Vårt koncept är byggt av en familj med passion för hållbarhet, design – och självklart – riktigt gott kaffe. Vi vill vara en inspiration för en grönare livsstil med enkla, men banbrytande innovationer.

  • Gratis frakt över 500 KR
  • För leverans före jul: Beställ senast klockan 11:00 den 21/12

Sjöstrand och hållbarhet – en miniintervju

3 oktober 2018

I en mini-intervju med Sjöstrands grundare Jenny Svensson och Niklas Gustavsson pratar vi om hållbarhet och Sjöstrands samarbete med Vi-skogen. Ett projekt för att klimatkompensera genom att plantera träd.


Hela Sjöstrands grundidé bygger på hållbarhet. Berätta mer!

Vi vill påverka konsumtionen, i vårt fall handlar det om att erbjuda miljövänliga och hållbara alternativ för ett befintligt koncept som är väletablerat på marknaden. När vi grundade Sjöstrand Coffee Concept fokuserade vi på att ta fram en design som skulle kunna passa in i så många miljöer som möjligt, för att på så sätt nå hållbarhet. Samtidigt som vi varje dag fokuserar på att höja kvaliteten i allt vi gör. Tillsammans ska design och kvalitet minimera en slit- och slängmentalitet och erbjuda produkter med en så lång livslängd som möjligt.

Kaffe och våra kaffekapslar är en konsumtionsvara och den absolut mest hållbara lösningen för miljön är kompostering.  Vi måste så långt som möjligt eftersträva att det som kommer ur jorden ska tillbaka till jorden. Kapseln produceras med energi från sol, vind, vatten och biogas, vi klimatkompenserar för delar av våra transporter, vårt kaffe är 100% ekologiskt odlat och vår kapsel är tillverkad av bland annat bark samt andra växtfiber och är därför komposterbar. 

Sjöstrand har klimatkompenserat för delar av sina transporter tillsammans med Vi-skogen sedan 2016. Vad innebär ert samarbete?

Vi-skogen erbjuder företag ett väldigt effektivt sätt för att klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp, genom en certifierad koldioxidinlagring i träd och jordbruksmark. Detta innebär att man som företag kan räkna på sitt koldioxidutsläpp, framförallt via sina transporter. För att sedan investera i trädplantering genom Vi-skogen, då träd binder koldioxid, i lika stor eller större utsträckning för att på så sätt klimatkompensera för sina utsläpp.

Varför föll ert val på att samarbeta med Vi-skogen?

Vi-skogen gör skillnad för dem som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Organisationen jobbar i fyra länder runt Victoriasjön i östra-Afrika: Uganda, Rwanda, Kenya och Tanzania. Att klimatkompensera tillsammans med Vi-skogen innebär många fördelar – det bekämpar fattigdom då trädplantering skapar arbetstillfällen och det förbättrar miljön då träd och jordbruksmark binder koldioxid och på så sätt minskar vår klimatbelastning.

De människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna kan tack vare vårt stöd och Vi-skogens arbete öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Hur ser Sjöstrands hållbarhetsarbete ut i övrigt? 

Vi försöker undvika tryckt material så långt som möjligt genom att arbeta elektroniskt. På det tryckta material som vi trots allt måste använda oss av, exempelvis våra kartonger, där letar vi efter så bra och miljövänliga alternativ som möjligt. Exempelvis FSC-märkt eller återvunnet. Vi åker kollektivtrafik till arbetet och närvarar på mässor såsom Matologi för att sprida våra budskap.

Hur ser ni på framtiden ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv?

Vi var ett av de första bolagen med produkter inom segmentet kapselkaffe som fokuserade på hållbarhet och miljö med målsättningen att nå en så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi hade en storslagen vision om att förändra ett helt kaffesegment. Vi har kommit en liten bit på vägen och Idag finns det flera bra och hållbara alternativ på marknaden, dock inte den största. Det finns fantastiska utmaningar nu och i framtiden avseende miljö och hållbarhet och vi hoppas kunna vara med och påverka i positiv riktning under en lång tid framöver. Ingen är för liten för att bidra och det är tillsammans som vi kan göra skillnad!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway