Sjöstrand Coffe

Vårt koncept är byggt av en familj med passion för hållbarhet, design – och självklart – riktigt gott kaffe. Vi vill vara en inspiration för en grönare livsstil med enkla, men banbrytande innovationer.

För Sjöstrand Coffee är klimatpåverkan en viktig del i framtiden.

3 Februari 2019

Sjöstrandfamiljen växer snabbt, vilket vi ser som ett tecken på att vår hållbara design och klimatsmarta alternativ för kapselkaffe är framtiden!

För att hindra den pågående globala uppvärmningen att överstiga 2-gradersmålet, så behöver hitta sätta att både minska våra utsläpp. Vi behöver även rena atmosfären från befintliga koldioxidutsläpp. Det är helt enkelt inte tillräckligt att vara klimatneutral – vi behöver bli klimatpositiva.

Sjöstrand Coffee Concept är ett av de första företagen som producerar kaffekapslar som valt att fokusera på hållbarhet. Vårt mål är att inte bara göra en så liten negativ klimatpåverkan. Vår vision är att vi ska skapa en kaffekonsumtion som leder till en så stor positiv påverkan som möjligt! Det är därför vi kompenserar för vårt kaffekaffe till klimatpositivt! För Sjöstrand Coffee är klimatpåverkan en viktig del i framtiden.

Vi har kommit ett par steg på väg och idag finns det fler bra och hållbara produkter på  marknaden. Men det återstår fortfarande mycket arbete! Vi är fortfarande en liten aktör men ingen är för liten för att bidra. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad!

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway